UCLA NanoLab

Offering expertise in micro and nano-technology fabrication equipment, as well as professionally managed use of cleanroom facilities to UCLA researchers, industry users, and other interested parties

UCLA NanoLab

Offering expertise in micro and nano-technology fabrication equipment, as well as professionally managed use of cleanroom facilities to UCLA researchers, industry users, and other interested parties

Publications

Users of the NanoLab are requested to acknowledge their use of the Technology Center in their scholarly publications. All publications listed here included data acquired or generated in the NanoLab.

Date
Title
Authors
Jan 10, 2020
Max Ho, Srinivas P.M. Nagaraja, Rustu Umut Tok, Aysan Rangchian, Pirouz Kavehpour, Yuanxun Ethan Wang, Rob Candler
Jan 30, 2020
Ahamed Irshad, D. Mitra, A. Sundar Rajan, P. Trinh, M. Balasubramanian, S.R. Narayanan
Feb 5, 2020
Jian Guo, Laiyuan Wang, Yuan Liu, Zipeng Zhao, Enbo Zhu, Zhaoyang Lin, Peiqi Wang, Chuancheng Jia, Shengxue Yang, Sung-Joon Lee, Wei Huang, Yu Huang, Xiangfen Duan
Feb 27, 2020
Jinhee Park, You Seung Rim, Pradeep Senanayake, Jiechen Wu and Dwight Streit
Mar 20, 2020
Bo Wang, Ximiao Wen, Yan Cao, Shan Huang, Hao A. Lam, Tingyi “Leo” Liu, Pei-Shan Chung, Harold G. Monbougu, Pei-Yu Chiou, Nigel T. Maidmen
2020
Jinzhao Hu
Publication Date
Title
Author(s)
Jan 1, 2019
Dingkun Ren, Khalifa M. Azizur-Rahman, Zixuan Rong, Bor-Chau Juang, Siddharth Somasundaram, Mohammad Shahili, Alan C. Farrell, Benjamin S. Williams, Diana L. Huffaker
Jan 24, 2019
Marjan Famili, Chuancheng Jia, Xunshan Liu, Peiqi Wang, Iain M. Grace, Jian Guo, Yuan Liu, Ziying Feng, Yiliu Wang, Zipeng Zhao, Silvio Decurtins, Robert Haner, Yu Huang, Shi-Xia Liu, Colin J. Lambert, Xiangfeng Duan
Jan 27, 2019
Edward Gao, Russ Doerner, Brian Williams, Nasr M. Ghoniem
May 2, 2019
Amir H. Behbahani, Robert T. M’Closkey
May 28, 2019
G. Ezhilarasu, A. Hanna, A. Paranjpe, S.S. Iyer
May 28, 2019
Arsalan Alam, Amir Hanna, Randall Irwin, Goutham Ezhilarasu, Hyunpil Boo, Yuan Hu, Chee Wei Wong, Timothy S. Fisher, S.S. Iyer
May 28, 2019
Pranav Ambhore, Umesha Mogera, Boris Vaisband, Ujash Shah, Timothy Fisher, Mark Goorsky, Subramanian S. Iyer
Jun 18, 2019
Joseph Michael de Rutte, Jaekyung Koh, Dino Di Carlo
Jul 1, 2019
Alejandra Rios, Jia Wang, Philip H. Chao, and R. Michael van Dam
Jul 18, 2019
Haisong Ling, Yichao Zhao, Shuyu Lin, Bo Wang, Christopher Yeung, Xuanbing Cheng, Zhaoqing Wang, Tianyou Cai, Wenzhou Yu, Kimber King, Jiawei Tan, Kamyar Salahi, Hannaneh Hojaiji, Sam Emamine
Jul 29, 2019
Haisong Ling, Hannaneh Hojaiji, Shuyu Lin, Christopher Yeung, Yichao Zaho, Bo Wang, Meghana Malige, Yibo Wang, Kimber King, Wenzhuo Yu, Jiawei Tan, Zhaoqing Wang, Xuanbing Cheng, Sam Emamine
Aug 26, 2019
Daniel Stoecklein, Michael Davies, Joseph Michael de Rutte, Chueh-Yu Wu, Dino Di Carlo, and Baskar Ganapathysubramanian
Aug 26, 2019
Pranav Ambhore, Umesha Mogera, Boris Vaisband, Ujash Shah, Timothy Fisher, Mark Goorsky and Subramanian S. Iyer
Nov 1, 2019
Zhuyun Xiao, Roberto Lo Conte, Maite Goiriena, Rajesh V. Chopdekar, Xiang Li, Sidhant Tiwari, Charles-Henri Lambert, Sayeef Salahuddin, Gregory P. Carman, Kang Wang, Jeffrey Bokor and Rob N. Candler
Nov 22, 2019
Shiming Zhang, Haonan Ling, Yihang Chen, Qingyu Cui, Jiahua Ni, Xiaochen Wang, Martin C. Hartel, Xiang Meng, KangJu Lee, Junmin Lee, Wujin Sun, Haisong Lin, Sam Emaminejad, Samad Ahadian, Nureddin Ashammakhi, Mehmet R. Dokmeci, and Ali Khademhosseini
Publication Date
Title
Author(s)
Jan 21, 2018
Andy Tay, Daniel Pfeiffer, Kathryn Rowe, Aaron Tannenbaum, Felix Popp, Robert Strangeway, Dirk Schüler, Dino Di Carlo
Mar 28, 2018
Kendra D. Nyberg, Samuel L. Bruce, Angelyn V. Nguyen, Clara K. Chan, Navjot K. Gill, Tae-Hyung Kim, Erica K. Sloan, Amy C. Rowat
Apr 11, 2018
Dingkun Ren, Adam C. Scofield, Zixuan Rong, Michael A. Haddad, Ramesh B. Laghumavarapu, Baolai Liang, Diana L. Huffaker
May 21, 2018
Adeel Ahmad, SivaChandra Jangam, Saptadeep Pal, Boris Vaisband, Randall Irwin, Mark Goorsky, Subramanian S. Iyer
May 29, 2018
Sidhant Tiwari, Max Ho, Amanda Marotto, Robert N. Candler
Jun 15, 2018
Koichi Tanaka, Joshua Frankhauser, Hicham Zaid, Angel Aleman, Masaki Sato, Dian Yu, Abbas Eboonasir, Chao Li, Makoto Kobashi, Mark S. Goorsky, Suneel Kodamba
Jun 29, 2018
Edward Gao, Warren Nadvornik, Russ Doerner, Nasr M. Ghoniem
Jul 29, 2018
Xiongfeng Zhu, Tianxing Man, Thang Nguven, Marvin Tan Xing Haw, Tingyi “Leo” Liu, Ximiao Wen, Michael A. Teitell, Pei-Yu Chiou
Aug 10, 2018
Joon Sang Kang, Man Li, Huan Wu, Huuduy Nguyen, Yongie Hu
Aug 31, 2018
Peng Lu, Yen Teng Ho, Yung-Ching Chu, Ming Zhang, Po-Yen Chien, Tien-Tung Luong, Edward Yi Chang, Jason C.S. Woo
Publication Date
Title
Author(s)
Jan 22, 2017
Xiongeng Zhu, Yu-Chun Kung, Ting-Hsiang Wu, Michael A. Teitell, Pei-Yu Chiou
Jan 25, 2017
Anja Kunze, Coleman Tylor Murray, Chanya Godzich, Jonathan Lin, Keegan Owsley, Andy Taya and Dino Di Carlo
Mar 22, 2017
James Che, Victor Yu, Edward B. Garon, Jonathan W. Goldman, Dino Di Carlo
Apr 9, 2017
Jimmy Ng, Wei Zhang, Ya-Hong Xie, Qj Chen, Rui Ma, Albert Wang
Apr 20, 2017
Luyao Xu, Daguan Chen, Christopher A. Curwen, Mohammad Memarian, John L. Reno, Tatsuo Itoh, Benjamin S. Williams
May 15, 2017
Dingkun Ren, Alan C. Farrell, and Diana L. Huffaker
May 16, 2017
Dingkun Ren, Alan C. Farrell, Benjamin S. Williams, Diana L. Huffaker
May 24, 2017
Sarah Hersman, Jesse Cushman, Noah Lamelson, Kate Wassum, Shahrdad Lotfipour, Michael S. Fanselow
May 30, 2017
Adeel A. Bajwa, SivaChandra Jangam, Saptadeep Pal, Niteesh Marathe, Tingyu Bai, Takafumi Fukushima, Mark Goorsky, Subramanian S. Iyer
May 30, 2017
Takafumi Fukushima, Arsalan Alam, Zhe Wan, Siva C. Jangam, Saptadeep Pal, Goutham Ezhilarasu, Adeel Bajwa, Subramanian S. Iyer
Jun 18, 2018
Jimmy C. Wu, Ling Li, Jere C. Harrison, Rob N. Candler
Aug 3, 2017
Adeel A. Bajwa, Siva Chandra Jangam, Saptadeep Pal, Niteesh Marathe, Tingyu Bai, Takafumi Fukushima, Mark Goorsky, Subramanian S. Iyer
Aug 9, 2017
Xiongfeng Zhu, Yu-Chun Kung, Ting-Hsiang Wu, Michael A. Teitell, Pei-Yu Chiou
Aug 29, 2017
Yung Kuo, Kyoungwon Park, Jack Li, Antonino Ingargiola, Joonhyuck Park, Volodymyr Shvadchak, Shimon Weiss
Oct 1, 2017
Hyunmin Sohn, Cheng-yen Liang, Mark E. Nowakowski, Yongha Hwang, Seungoh Han, Jeffrey Bokor, Gregory P. Carman, Robert N. Candler
Dec 20, 2017
Wenbo Xin, Igor M. De Rosa, Peiyi Ye, Joseph Seerino, Chao Li, Xunqian Yin, Mark S. Goorsky, Larry Carlson, Jenin-Ming Yang
Publication Date
Title
Author(s)
Jan 25, 2016
Andy Tay, Anja Kunze, Coleman Murray, and Dino Di Carlo
Mar 31, 2016
Menglul Li, Mengjie Jiang, Dong-Wook Kim, Sam Gu, K.N. Tu
Apr 1, 2016
Yuan Liu, Jiming Sheng, Hao Wu, Qiyuan He, Hung-Chieh CHeng, Muhammad Imran Shakir, Yu Huang, Xiangfeng Duan
Apr 13, 2016
Coleman Murray, Edward Pao, Dr. Peter Tseng, Shayan Aftab, Dr. Rajan Kulkarni, Dr. Matthew Rettig, and Prof. Dino Di Carlo
Jun 10, 2016
Robert S. Jordan, Yue Wang, Ryan D. McCurdy, Michael T. Yeung, Kritopher L. Marsh, Saeed I. Khan, Richard B. Kaner, Yves Rubin
Aug 2, 2016
Jinhee Park, You Seung Rim, Chao Li, Hyung-Seok Kim, Mark Goorsky, Dwight Streit
Oct 10, 2016
M. Li, H. E. Muñoz, A. Schmidt, B. Guo, C. Lei, K. Goda, and D. Di Carlo
Oct 17, 2016
Luyao Xu, Daguan Chen, Tatsuo Itoh, John L. Reno, Benjamin S. Williams
Nov 16, 2016
Dehui Li, Hung-Chieh Cheng, Yiliu Wang, Zipeng Zhao, Gongming Wang, Hao Wu, Qiyuan He, Yu Huang, Xiangfeng Duan
Publication Date
Title
Author(s)
Jan 3, 2015
Shan Jiang, Rui Cheng, Rita Ng, Yu Huang, Xiangfeng Duan
Feb 11, 2015
Dr. Peter Tseng, Jonathan Lin, Keegan Owsley, Janay Kong, Dr. Anja Kunze, Coleman Murray, and Prof. Dino Di Carlo
Feb 24, 2015
Yingxia Liu, Nobumichi Tamura, Dong Wook Kim, Sam Gu, K.N. Tu
Mar 16, 2015
Guangyi Sun, Hyungmin Park, Chang-Jin (CJ) Kim
Mar 23, 2015
Anja Kunze, Peter Tseng, Chanya Godzich, Coleman Murray, Anna Caputo, Felix E. Schweizer, and Dino Di Carlo
May 12, 2015
Sergei A. Zotov, Brenton R. Simon, Alexander A. Trusov, Andrei M. Shkel
May 26, 2015
Yingxia Liu, Nobumichi Tamura, Dong Wook Kim, Sam Gu, K.N. Tu
Aug 26, 2015
Chao Liu, Tibor J. Hajagos, David Kishpaugh, Yunxia Jin, Wei Hu, CJ Chen, Qibing Pei
Nov 4, 2015
Brian F. Bender and Robin L. Garrell
Publication Date
Title
Author(s)
May 14, 2014
Yue Chen, Prof. Aram J. Chung, Dr. Ting-Hsiang Wu, Prof. Michael A. Teitell, Prof. Dino Di Carlo, and Prof. Pei-Yu Chiou
Jun 30, 2014
Jere Harrisona, Abhijeet Joshia, Yongha Hwanga, Omeed Paydara, Jonathan Lakea, Pietro Musumecia, and Rob N. Candlera
Jun 3, 2014
Jere Harrison, Omeed Paydar, Yongha Hwang, Jimmy Wu, Evan Threlkeld, Pietro Musumeci, and Robert N. Candler
Dec 23, 2014
Peter Tseng, Jonathan Lin, Keegan Owsley, Janay Kong, Anja Junze, Coleman Murray, Dino Di Carlo
Publication Date
Title
Author(s)
May 7, 2013
Hamed Amini, Elodie Sollier, Mahdokht Masaeli, Yu Xie, Baskar Ganapathysubramanian, Howard A. Stone & Dino Di Carlo
Aug 6, 2013
Pu Wang, Owen Liang, Wei Zhang, Thomas Schroeder, and Ya-Hong Xie
Publication Date
Title
Author(s)
Apr 7, 2012
Ting-Hsiang Wu, Yue Chen, Sung-Yong Park, Jason Hong, Tara Teslaa, Jiang F. Zhong , Dino Di Carlo, Michael A. Teitell, and Pei-Yu Chiou
Apr 25, 2012
J Nathan Hohman, Moonhee Kim, Jeffrey A Lawrence, Patrick D McClanahan, and Paul S Weiss
Jun 8, 2012
Hamed Amini, Elodie Sollier, Westbrook M. Weaver, and Dino Di Carlo
Jun 28, 2012
Haiyuan Zhang Darren R. Dunphy, Xingmao Jiang, Huan Meng, Bingbing Sun, Derrick Tarn, Min Xue, Xiang Wang, Sijie Lin, Zhaoxia Ji, Ruibin Li, Fred L. Garcia, Jing Yang, Martin L. Kirk, Tian Xia, Jeffrey I. Zink, Andre Nel, and C. Jeffrey Brinker
Nov 12, 2012
Omeed H. Paydar, Christopher R. Wottawa, Richard E. Fan, Erik P. Dutson, Warren S. Grundfest, Martin O. Culjat, Rob N. Candler
Dec 17, 2012
Shuang Hou, Haichao Zhao, Libo Zhao, Qinglin Shen, Kevin S. Wei, Daniel Y. Suh, Aiko Nakao, Mitch A. Garcia, Min Song, Tom Lee, Bin Xiong, Shyh-Chyang Luo, Hsian-Rong Tseng, and Hsiao-hua Yu